Marjan Koti

Kehitysvammaisten hoitokoti Marjan Koti tarjoaa yksilöllistä ja laadukasta hoitoa asiakkailleen ympäri vuorokauden. Hoitokodin toiminnan tavoitteena on ohjata omatoimisuuteen, tukea sopeutumista yhteiskuntaan sekä taata yksilöllinen hoito ja huolenpito.

Kehitysvammaisten omatoimisuutta vahvistetaan henkilökunnan ohjauksessa tekemällä yhdessä arkipäivän kotiaskareita. Asumistaitojen vahvistamisen lisäksi kehitysvammaisten täysipainoiseen elämään kuuluu hoitokodin ulkopuolista toimintaa (esim. harrastuksia, retkiä, erilaisia tilaisuuksia) kunkin asukkaan henkilökohtaiset tarpeet ja voimavarat huomioiden.

Asukkaille laaditaan oma hoito- ja palvelusuunnitelma, jonka päätavoitteena on kehitysvammaisten laadukas ja täysipainoinen elämä. Suunnitelma laaditaan yhdessä asukkaan, henkilökunnan ja omaisten kanssa, ja sitä tarkistetaan määräajoin tai tarvittaessa.

Marjan Kodilla toimii myös kunnan ostopalveluna kehitysvammaisten päivätoiminta maanantaina, tiistaina, torstaina ja perjantaina klo 9 - 15. Keskiviikko on asukkaiden kotipäivä. Päivätoimintaan osallistuu sekä talon asukkaita että itsenäisesti asuvia. Päivätoiminnan vastaavana ohjaajana toimii Marjan Kodin vastaava hoitaja.

Päivätoiminnan tarkoituksena on mm. harjaannuttaa arkipäivän taitoja, lisätä sosiaalisia kontakteja, lisätä toimintakykyä ylläpitävää toimintaa , lisätä yhteenkuuluvuuden tunnetta, tukea jokapäiväisen elämän onnistumista, tukea asukkaan vahvuuksia ja antaa kokemuksia ja elämyksiä arkeen ja juhlaan.