Yksilöllisyys

 • omahoitajuus
 • henkilökohtainen palvelu- ja tukisuunnitelma
 • tarpeiden toteutus yksilöllisesti
 • omat huoneet ja wc:t
 • harrastustoiminnan tukeminen

 Itsemääräämisoikeus

 • omien tarpeiden ja toiveiden kuuleminen ja realistinen toteuttaminen
 • jokaisella oikeus sisustaa ja kalustaa oma huone mieleisekseen
 • mahdollisuus vaikuttaa itseään koskeviin päätöksiin

 Toisen kunnioittaminen

 • erilaisuuden hyväksyminen
 • toisten arvostaminen
 • kaikkien tasa-arvoinen kohtelu